Teams - Talent International

Teams

Helaas is de optelsom van persoonlijke kwaliteiten niet altijd terug te zien in de gezamenlijke resultaten van een team. Inzicht in talenten en (team)rollen leidt, zowel off- als online, tot effectievere samenwerking en een wendbaar team. Wij helpen je jouw team te optimaliseren door de aanwezige talenten en kwaliteiten inzichtelijk te maken en ze effectief te benutten in een inclusief werkklimaat. Zo versterken teamleden elkaar en komen jullie samen tot resultaten.

team
ontwikkeling

Is jouw team een écht team, of een groep mensen die toevallig op dezelfde afdeling werkt? Worden onderlinge verschillen gezien als versterkend of als irritant? Is er sprake van open communicatie en vertrouwen? Blijf je als team ontwikkelen!

Samenwerken
op afstand

Sociale connectie is belangrijk voor mensen en onmisbaar in teams. Hoe voorkom je ruis in de communicatie als iedereen vanuit verschillende locaties inlogt en non-verbale cues veelal verloren gaan? Sterke teams kunnen ook op afstand samenwerken, maar daarvoor zijn spelregels, heldere afspraken en onderling vertrouwen nodig.


Team
building

Je wilt graag dat je team bestaat uit mensen die inzicht en respect hebben voor elkaars kwaliteiten en dat sprake is van een effectieve- en flexibele samenwerking. Helaas is dit niet altijd de realiteit. In multifunctionele (project)teams wil je snel en slagvaardig te werk gaan, maar stagneert de samenwerking nog wel eens vanwege verschillende verwachtingen en (gedrags) profielen.

Reset je team online

Teams 2

Wat is ons nieuwe werknormaal en hoe lang zal het gelden? Kunnen we (af e toe) weer samenwerken op de werkplek of volgen er meer lockdown(s)? Niemand weet het, als lijkt hybride werken voor de lange termijn een antwoord. Volgens de Randstad Workmonitor Covid-19 edition heeft 63% van de werkenden het gevoel dat de pandemie negatieve impact heeft (gehad) op hun werk. Gemotiveerd en in verbinding aan het werk gaan, vraagt om een hernieuwde kennismaking met je teamgenoten. Het afsluiten van een uitzonderlijke periode en met elkaar bepalen wat het nieuwe team-normaal gaat zijn. Want een ding staat vast: de afgelopen periode heeft een enorme impact gehad op ons allemaal.

Om deze bijzondere tijd af te sluiten, de verbinding met elkaar terug te vinden en het nieuwe normaal voor jouw team te bepalen hebben wij, Talent International en PAUL®Coaching, in co-creatie een krachtig programma ontwikkeld.

Met het RESET JE TEAM online-programma zetten jullie als team een nieuwe realiteit neer waarin de onderlinge connectie en het plezier van samen tot mooie resultaten komen, volop worden benut. De positieve zaken die tijdens de pandemie zijn ontstaan (want die zijn er) nemen jullie mee naar de toekomst. Vervelende zaken laten we niet onbesproken: maar daar nemen we wel afscheid van. RESET JE TEAM online en bepaal samen jullie nieuwe normaal.

RESET JE TEAM online is een krachtig programma vol leerzame, praktische, mooie, creatieve en inzicht gevende elementen. Omdat ontwikkelen in onze visie vooral leuk mag zijn, hebben wij gewerkt aan een programma dat jou en je team zal raken. Ervaren, leren en doen.

Soms is het noodzakelijk te vertragen om vervolgens te kunnen versnellen. Dit is een van die momenten.

RESET JE TEAM, en dan FAST FORWARD.

Scroll naar boven