Teams - Talent International

Teams

Helaas is de optelsom van persoonlijke kwaliteiten niet altijd terug te zien in de gezamenlijke resultaten van een team. Inzicht in talenten en (team)rollen leidt, zowel off- als online, tot effectievere samenwerking en een wendbaar team. Wij helpen je jouw team te optimaliseren door de aanwezige talenten en kwaliteiten inzichtelijk te maken en ze effectief te benutten in een inclusief werkklimaat. Zo versterken de teamleden elkaar en komen jullie samen tot resultaat.

team
ontwikkeling

Is jouw team een écht team, of een groep mensen die toevallig op dezelfde afdeling werkt? Worden de onderlinge verschillen gezien als versterkend of als irritant? Is er sprake van open communicatie en vertrouwen? Blijf je als team ontwikkelen!

Samenwerken
op afstand

Sociale connectie is belangrijk voor mensen en onmisbaar in teams. Hoe voorkom je ruis in de communicatie als iedereen vanuit verschillende locaties inlogt en non-verbale cues veelal verloren gaan? Sterke teams kunnen ook op afstand samenwerken, maar daarvoor zijn spelregels, heldere afspraken en onderling vertrouwen nodig.


Team
building

Je wilt graag dat je team bestaat uit mensen die inzicht en respect hebben voor elkaars kwaliteiten en dat er sprake is van een effectieve en flexibele samenwerking. Helaas is dit niet altijd de realiteit. In multifunctionele (project) teams wil je snel en slagvaardig te werk gaan. Maar stagneert de samenwerking nog wel eens vanwege verschillende verwachtingen en (gedrags) profielen.
Scroll naar top