Gedragscode Talent International - Talent International

Gedragscode Talent International

Artikel 1.
Deze code legt de verhouding vast tussen de betrokken partijen; werkgever, werknemer en Talent International (TI).

Artikel 2.
TI houdt zich in zijn dienstverlening aan de wet, de gedragscode van de NOLOC en aan onderstaande gedragsregels waar het gaat om Loopbaanbegeleiding, Outplacement en Coaching alsmede de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), waar het gaat om Assessment Centers.

Artikel 3.
TI betracht de grootste zorgvuldigheid bij zijn dienstverlening en onthoudt zich van alles wat in enigerlei opzicht het aanzien van de dienstverlening kan schaden.

Artikel 4.
TI zal vermijden dat, in de relatie met de opdrachtgever, andere belangen dan die van de opdrachtuitvoering zelf een rol zullen spelen teneinde zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgever te kunnen waarborgen. TI onthoudt zich van het geven van die adviezen die belangentegen­stellingen ten gevolge zouden kunnen hebben.

Artikel 5.
TI aanvaardt slechts die opdrachten waarvoor het de kennis, ervaring en werkcapaci­teit bezit.

Artikel 6.
Door het verstrekken van de opdracht geeft werkgever te kennen dat deze op de hoogte is van de NOLOC-gedragscode en wordt zij geacht te hebben verklaard dat zij het feit van aanvaarding van de begeleiding door de werknemer niet zal zien als toezegging tot vertrek of erkenning van de noodzaak daartoe, noch als incompetentie van de werknemer of het bestaan van een onwerkbare situatie.

Artikel 7.
TI handelt vanuit volledige integriteit, hetgeen o.a. inhoudt:

  • aanvaarding van opdrachten met instemming van werkgever of diens vertegenwoordiger en werknemer;
  • handelen op het kruispunt van belangen van deze partijen;
  • voorkomen van schade voor deze partijen.

Artikel 8.
De werknemer is vrij, na een oriënterend gesprek met TI, een begeleidingsaanbod (van zijn werkgever) al dan niet te accepteren. De werknemer kan ook tijdens het traject besluiten de advisering te beëindigen.

Artikel 9.
TI adviseert en coacht slechts werknemers die hiertoe gemotiveerd zijn: vrijwilligheid en eigen inzet zijn noodzakelijke voorwaarden voor acceptatie en voor uitvoering van een opdracht.

Artikel 10.
TI sluit in zijn advisering en coaching interne herplaatsing niet op voorhand uit. Advisering bij interne sollicitaties is in het dienstenpakket opgenomen.

Artikel 11.
TI respecteert de vertrouwelijkheid en de privacy van werknemer en werkgever, zowel jegens elkaar als jegens derden tevens hanteert TI zorgvuldigheid bij de behandeling van eventuele klachten.

Artikel 12.
In het kader van de opdrachtaanvaarding door TI dient de werkgever ervoor in te staan dat beëindiging van de opdracht niet kan worden gerealiseerd zonder instemming van de werknemer.

Artikel 13.
De honorering wordt voorafgaande aan de opdrachtaanvaarding bepaald en is niet afhankelijk van de uitkomst van het advies. Tevens zal geen restitutie plaatsvinden van het tarief na ondertekening van de opdracht.

Scroll naar boven