Leiderschap - Talent International

Leiderschap

Leiderschap begint bij jezelf. Om een effectief leiding te kunnen geven moet je jezelf goed kennen. Je drijfveren, ambitie, kwaliteiten en valkuilen. Dit (persoonlijk) leiderschap stelt je in staat om vanuit jouw eigen kracht, authentiek en effectief richting te geven aan de mensen in je team, afdeling of organisatie. Zowel op afstand als face-to-face. Wij helpen je vorm te geven aan jouw leiderschapskwaliteiten en de talenten van de mensen in je team te optimaliseren.

talent ontwikkeling voor leiders

Sluiten de talenten van jouw medewerkers (nog) aan op de visie en organisatiestrategie? Heb je zicht op de talenten die in de veranderende werkrealiteit nodig zijn? Het Talent Ontwikkel Programma (TOP) voor leidinggevenden helpt je employability, talentmanagement en mobiliteit vorm te geven.

Leidinggeven op afstand

Een organisatie is zo sterk als de mensen die er werken. In de nieuwe werkrealiteit is remote werken een feit. Dit vraagt nieuwe competenties van leidinggevenden, want ook in de wereld van thuiswerken zijn medewerkers de motor van de organisatie.


Leiderschaps
ontwikkeling

In een snel veranderende werk realiteit, wijzigen ook de eisen die worden gesteld aan leiderschap. Als leidinggevende wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en inzichten. Je ontwikkelt jouw persoonlijk leiderschap en je management skills.


Scroll naar boven