Coaching - Talent International

Coaching

Je weet dat het succes van de organisatie is verbonden met het individuele succes van je mensen. In de organisatie kan er op verschillende momenten behoefte zijn aan coaching. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitkomst van een assessment of functioneringsgesprek, bij vragen over persoonlijke- of professionele ontwikkeling en/of ter verbetering van de samenwerking in een team. Voor leidinggevenden, management of stafmedewerkers. Coaching zorgt voor een betere inzetbaarheid van de mensen die er gebruik van maken. Dat komt zowel henzelf als de organisatie ten goede.

persoonlijke
coaching

Je merkt soms aan een medewerker dat hij of zij niet lekker in zijn/haar vel zit. Misschien zijn er vragen over persoonlijke ontwikkeling, de privé-werk balans, samenwerken of het maken van keuzes. Dan is het fijn te kunnen sparren met een coach die helpt de onderliggende vraag te beantwoorden.

Management
coaching

Jij wilt scherp blijven als manager en/of leidinggevende. Blijvend inspelen op veranderende behoeften. Jezelf uitdagen en verbeteren. Management coaching richt zich exact op de punten die jij wilt opschalen.team
coaching

Samenwerken in een team kan prettig zijn, al loopt het soms ook even niet zo lekker. Als belangen conflicteren en verwachtingen uiteenlopen kan het samenwerken moeizaam gaan. Teamcoaching maakt lastige zaken op een constructieve manier inzichtelijk en bespreekbaar.

Scroll naar top