TI coach-abonnement - Talent International

TI coach-abonnement

TI Coach-abonnement

Omdat elke professional wel eens een coach kan gebruiken.

 • Coaching op de momenten waarop jouw medewerkers het nodig hebben.
 • Altijd een coach die bij je past: onbeperkte toegang tot ervaren coaches uit de coachpool.
 • Inzicht in- en grip op het coachbudget van de organisatie.

Coachen is een enorm effectieve manier om mensen te ontwikkelen. Daarom bieden organisaties hun medewerkers steeds vaker coaching aan. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitslag van een ontwikkel assessment of functioneringsgesprek. Bij vragen over persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Voor leidinggevenden (directie, management) of stafmedewerkers.

Coaching zorgt voor een betere inzetbaarheid van de medewerkers die er gebruik van maken, wat zowel hen als de organisatie ten goede komt. Talent International biedt daarom het TI Coach-abonnement aan.

De voordelen van een TI Coach-abonnement

 • De snelle en laagdrempelige inzet van coaching.
 • Een pool van gecertificeerde en neutrale coaches die de organisatie kennen.
 • Een gunstig uurtarief voor de coaching en grip op de kosten voor coaching
 • Een extra sturingsinstrument voor de organisatie.
 • De ontwikkeling van een coachende organisatiecultuur.
 • De mogelijkheid om in de vorm van trendrapportages op de hoogte te blijven van  vragen die er spelen bij (groepen) medewerkers en de issues waar zij tegenaan lopen.
 • Gemotiveerde medewerkers die zich gezien en gesteund voelen.

Hoe werkt het?

Hoe werkt het? Voorbeeld TI Coach-abonnement.

Voor een vast bedrag vanaf (bijvoorbeeld) € 1.500* per maand, ontvangt de organisatie:

 • 7 coaching gesprekken van 1,5 uur per maand.
 • Telefonisch en/of e-mail contact tussen gesprekken door.
 • Keuze tussen gesprekken op locatie en/of e-coaching online.
 • Flexibele inzet.
  Er kunnen losse gesprekken worden ingepland, er kan een traject van een aantal coachgesprekken worden gepland of er kan een uitgebreid programma per persoon worden afgesproken.
 • Ieder kwartaal een evaluatie in de vorm van een trendrapportage.
 • Verrekening meer of minder uren per kwartaal.

Coach Thema’s kunnen zijn:

 • Assessment uitslag of competentiescan met ontwikkelpunten.
 • Persoonlijke ontwikkeling n.a.v. gesprek met manager.
 • Verbeter punten n.a.v. functioneringsgesprek.
 • Performance issues op het vlak van;
  • Communicatie
  • Time management
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Delegeren
  • Aansturen vs coachen van medewerkers
  • Management competenties in het algemeen
 • Meer zicht op carrière ontwikkeling voor doorstroom naar andere functies.
 • Evaluatie o.b.v. resultaten van aantal coachgesprekken met eigen leidinggevende.

De vraag naar de verschillende thema’s wordt gerubriceerd in de evaluatie die per kwartaal doorgestuurd wordt. Je kunt aangeven elke informatie je interessant vindt om hierin te zien. Zolang het past binnen onze gedragscode en vertrouwelijkheid kunnen wij informatie op trendniveau delen.

Praktische zaken

Aanmeldingsprocedure moet goed afgesproken worden zodat dit in de praktijk geen belemmering vormt voor degene die coaching aanvraagt. Zo moet bijvoorbeeld worden bepaald wie/wanneer/hoe vaak jouw mensen een beroep kunnen doen op coaching.

Ter inspiratie: sommige organisaties laten medewerkers geheel vrij om gesprekken te voeren, zolang ze maar op hoofdlijnen in de trendrapportage informatie terug krijgen wat mensen dan bespreken en wat resultaten zijn. Andere organisaties willen dat medewerkers eerst van hun leidinggevende akkoord krijgen om gesprekken aan te vragen en na de gesprekken ook de vorderingen/resultaten met de leidinggevende bespreken.

Het is aan te raden om bij de invoering van coaching als instrument voor ontwikkeling van medewerkers, een aantal mensen op cruciale posities zelf ook eerst een paar gesprekken te laten voeren, zodat ze weten wat het precies inhoudt en hoe ze anderen erover kunnen adviseren het in te zetten, dan wel aan te vragen.

TI coach-abonnement 1

Interesse in TI Coach-abonnement binnen jouw organisatie? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Scroll naar top