Samenwerken op afstand - Talent International

Samenwerken op afstand

Doel/Voor wie?

Je werkt in een team en samen willen jullie op een prettige en effectieve manier vormgeven aan de samenwerking die steeds vaker op afstand (en online) is. Je bent op zoek naar handvatten om de communicatie ook op afstand goed te blijven voeren en als team mooie resultaten te behalen. De mogelijkheden van online werken wil je maximaal benutten.

WAT?

Effectief samenwerken in een team is altijd uitdagend. Het is in een face-2-face setting voor menig team best ingewikkeld om de verschillende karakters en vaardigheden optimaal te benutten. Bij werken op afstand komen daar nieuwe uitdagingen bij op het gebied van communicatie, interactie en samenwerken. Hoe geef je als team samen vorm aan remote werken?

Op afstand samenwerken en communiceren vraagt duidelijke afspraken over hoe er in het team met elkaar wordt omgegaan en op welke wijze de doelen worden behaald. De basis van teamwork is vertrouwen. Vanuit dat vertrouwen ontstaat er ruimte om verschillen van inzicht en conflicten bespreekbaar te maken. Dat is nu we vaker op afstand werken belangrijker dan ooit.

Door – juist online – goed met elkaar te communiceren zorgen we ervoor dat iedereen betrokken blijft, verantwoordelijkheid neemt en de gezamenlijke doelen worden bereikt. In dit programma leert het team de online wereld optimaal kunt benutten en meer resultaat te behalen uit de samenwerking door gebruik te maken van communicatie, structuur, betrokkenheid en focus.

Waarom moeilijk doen,
als het samen kan.

Loesje

Onderwerpen

 • Online communicatie: hoe benut je verbale- én non-verbale cues.
 • Communiceren en samenwerken op basis van het teamprofiel.
 • De do’s en don’ts van samenwerken op afstand.
 • De 5 frustraties van teamwork (Lencioni).
 • Effectief feedback geven en ontvangen in een team.
 • Communicatie op afstand: verschillen en kansen.
 • Team afspraken: de 10 regels van samenwerken in jouw team.

Resultaat

 • Je gaat effectief om met de verschillende interactiestijlen.
 • Je werkt doelgericht samen en past verschillende communicatiestijlen toe.
 • Je weet ondanks de afstand echt contact met elkaar te leggen.
 • Je benut online tools die passen bij het doel van de teamsamenwerking.
 • Je weet wat je aan elkaar hebt en benoemt eventuele meningsverschillen.
 • Je houdt je aan de afspraken over samenwerken in je team.
 • Je weet dat je elkaar nodig hebt om de teamdoelen te bereiken.
Samenwerken op afstand 1

Alle programma’s van Talent International kunnen zowel inhouse als virtueel of blended worden uitgevoerd. Heb je specifieke ontwikkelwensen? Dan passen wij het programma daarop aan. Samen stellen we een maatwerkprogramma op dat perfect aansluit op jullie wensen.


Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Scroll naar top