Team Coaching - Talent International

Team Coaching

Doel/Voor wie?

Meestal is het goed werken in en met je team, maar er sluimeren soms ook wat ergernissen en lastige gesprekken worden uit de weggegaan (of juist frontaal aangegaan). Vaak gaat het daarbij niet om onwil, maar om onmacht. In teamcoaching leer je elkaar op individueel niveau beter kennen en gaan jullie op zoek naar functionele manieren van interactie en samenwerking.

WAT?

In team coaching staat de samenwerking in het team centraal. Met de coach onderzoek jullie de (dieperliggende) vraag en maken jullie een teamprofiel op basis waarvan er meer inzicht komt de teamcohesie. Zo komen jullie tot mooie inzichten die jullie meteen in de praktijk kunnen brengen.

Team coaching is maatwerk. Samen met de coach bepalen jullie welke onderwerpen tijdens het coachtraject worden aangepakt.

Omdat niet altijd alle coachvragen even groot zijn, bieden wij verschillende trajecten aan:

Reflectie teamcoaching
Er is eigenlijk maar 1 onderwerp waar jullie als team steeds weer tegen aanlopen. Dat valt prima uit te diepen in een kort traject van 2 dagdelen team coaching.

Focus teamcoaching
Er spelen enkele zaken in het team waar jullie mee aan de slag willen gaan in een traject van 3 dagdelen team coaching..

Verdiepende coaching
Er is een aantal grote en kleinere issues ontstaan die nodig moet worden geadresseerd. Jullie pakken dit stevig aan in 4 (of meer) dagdelen team coaching.

Kennis is macht.
Samenwerken is kracht

Rene Speelman

Onderwerpen

 • Jij en je team. Hoe zien jullie gedragsprofielen eruit?
 • Elkaar, aanvullen, versterken en waarderen.
 • Fasen van groepsvorming en wat betekend dit voor ons als team?
 • Communicatie en feedbackstijlen.
 • Diversiteit, inclusie en een sociaal veilig werkklimaat.
 • Wat verwachten we van elkaar? Aanspreekcultuur.
 • Werkplezier, betrokkenheid en samenwerken.

Resultaat

 • Helderheid over verwachtingen, doelen en verantwoordelijkheden.
 • Open communicatie en feedback in een aanspreekcultuur.
 • Inzicht in- en respect voor onderlinge verschillen.
 • Minder onderhuidse irritaties en gedoe.
 • Inzicht in de benodigde competenties van het team en van de teamleden.
 • Een prettige(re) werksfeer met focus op resultaat en samenwerking.
 • Inzicht in ieders kwaliteiten, valkuilen en bijdrage aan het team.
Team Coaching 1

Alle programma’s van Talent International kunnen zowel inhouse als virtueel of blended worden uitgevoerd. Heb je specifieke ontwikkelwensen? Dan passen wij het programma daarop aan. Samen stellen we een maatwerkprogramma op dat perfect aansluit op jullie wensen.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Scroll naar boven