Teamontwikkkeling - Talent International

Teamontwikkkeling

Doel/Voor wie?

Het Team Ontwikkel Traject (TOT) is voor alle teams die vinden dat de samenwerking kan worden verbeterd en/of voor teams die voor uitdagende veranderingen of ontwikkelingen staan.

WAT?

Respect voor elkaars talenten en kwaliteiten begint met inzicht. Daarom start het Team Ontwikkel Traject (TOT) met individuele assessments voor ieder teamlid. Na een terugkoppelgesprek volgt een gezamenlijke teamsessie waarin de persoonlijke profielen worden besproken en wordt gekeken naar de bijdrage die ieder teamlid zou kunnen leveren aan het succes en de resultaten van het team.

Ingegaan wordt op de kwaliteiten en aandachtspunten binnen het team. Welke communicatiestijl wordt gehanteerd? De teamleden leren elkaar constructief aan te spreken op gedrag en prestaties. Hoe kunnen we in het team beter en slimmer samenwerken? De teamleden leren elkaars sterktes te zien en te benutten. Gevolg is dat er effectiever, efficiënter en met meer voldoening wordt gewerkt.

Als team ontdek je samen hoe je de krachten van alle teamleden kunt benutten om tot betere teamprestaties te komen. Het team leert belemmerende factoren in de teamdynamiek te (h)erkennen en elkaar op effectieve wijze feedback te geven. Door in te zetten op motivatie en positieve samenwerking tussen de teamleden, bereikt het team het hoogst haalbare werkniveau en kan het team omgaan met veranderingen.

Als je snel wilt gaan, ga dan alleen.
Als je ver wilt komen, ga dan samen.

Afrikaans gezegde

Onderwerpen

 • Bewust worden van elkaars talenten, kwaliteiten en ambities.
 • Succesfactoren en belemmeringen in het team.
 • Patronen, communicatie in de onderstroom en onderliggende emoties.
 • Diversiteit en inclusie. De kracht van verschillen.
 • Inzicht in teamrollen en het effect van het eigen gedrag op anderen.
 • Een positieve aanspreekcultuur. Feedback geven en krijgen.
 • Teamkwaliteiten in relatie tot de team- en organisatiedoelen.

Resultaat

 • Je bent je bewust van de onderlinge kracht en ontwikkelpunten.
 • Je spreekt elkaar op een open en constructieve wijze aan.
 • Je weet welke invloed jij zelf hebt op het succes van jouw team.
 • Je bent je bewust van het aandeel van andere teamleden op het teamsucces.
 • Je (h)erkent de emoties in de onderstroom.
 • Je kent elkaars krachten en valkuilen en vult elkaar aan.
 • Samen neem je verantwoordelijkheid de teamdoelen en resultaten.
Teamontwikkkeling 1

Alle programma’s van Talent International kunnen zowel inhouse als virtueel of blended worden uitgevoerd. Heb je specifieke ontwikkelwensen? Dan passen wij het programma daarop aan. Samen stellen we een maatwerkprogramma op dat perfect aansluit op jullie wensen.


Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Scroll naar top